Ağız ve diş sağlığı

Ağız sağlığı ve diş bakımı çoğu hasta sahibi tarafından önemsenmesede  metabolik bozukluklara sebep olabilen ya da metabolik bozuklukların göstergesi olabilen çok önemli bir ip ucudur.
Ağız, sindirimin başladığı ilk noktadır. Köpek ve kedilerde, diş ve dişeti arasında salya, bakteriler ve gıda parçalarının birikmesi plakların oluşumuna sebep olmakta, daha sonra bakterilerin üremesi ve kalsiyum tuzlarının birikmesiyle bu plaklar tartara dönüşmektedir. Bu plak ve tartarların barındırdığı bakteriler ve onların toksinleri başta ağrılı dişeti enfeksiyon ve inflamasyonuna daha sonra kan dolaşımıyla kalp, böbrekler ve karaciğer gibi önemli organlara taşınarak çok daha ciddi hastalıklara sebep olmaktadır.
Kliniğimizde:
Detartaraj ( Diş taşı temizliği)
Diş çekimi
Periodontal hastalıkların tedavisi başarıyla  yapılmaktadır.

Dermatoloji
Doğum

Petlerde gebelik dönemi anne ve fötus için düzenli takibin ve belirli desteklerin yapılması gereken bir süreçtir. Gebeliğin başlamasından itibaren annenin beslenme şeklinin düzenlenmesi gerekir. Gebelik süresince yavru ve annenin ultrasonografik ve genel muayenesinin yapılması sağlıklı bir doğum için önemlidir.

Kliniğimizde gebeliğin 18. gününden sonra gebelik teşhisi, gebelik süresi, doğum tarihi, yavru sayısı tespiti  yapılmaktadır. Kısırlaştırma operasyonları, güç doğumlarda sezeryan operasyonu başarı ile gerçekleştirilmekte  doğuma yardım ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Koruyucu Hekimlik

Kliniğimizde kayıtlı dostlarımızın aşı programı takibi kliniğimiz personeli tarafından yapılmakta olup aşı günü gelen hasta sahiplerimiz tek tek bilgilendirilmektedir.

Muayene ile pet dostlarımızın genel durumları, beslenme ve yaşam ortamları ile ilgili bilgiler alınarak bireysel beslenme, paraziter korunma ve aşılama programları planlanır ve uygulanır.

Sağlık problemi olan dostlarımızda bu sıkıntıları teşhis edebilmek, belirtilerin kaynağını aramak üzere en uygun tanı yöntemlerine karar verdiğimiz ilk aşamadır.

Küçük bir belirti önemli bir sıkıntının habercisi olabilir. Kediniz veya köpeğinizde herhangi bir anormallik gözlemlediğinizde, lütfen hekiminizin muayene etmesini sağlayınız

Laboratuvar

 • Tam Kan Sayımı(Hemogram)
 • Serum Biyokimyası
 • İdrar Testleri
 • Dışkı Muayenesi
 • Patolojik ve Sitolojik İnceleme
 • Hormon Analizleri
 • Deri Kazıntısı İncelemesi
 • Mantar Ekimi
 • Serolojik ve Diagnostik Kit Testleri

gibi birçok test ve yöntem kliniğimiz bünyesinde ve anlaşmalı laboratuvarlarımızda hızlı ve güvenilir olarak uygulanmaktadır.

Microchip

Yasalar ile yurt dışına giriş çıkışlarda ve pet kayıt sisteminin yenilenmesi nedeniyle , yurt içinde de zorunlu hale gelen microchip uygulamaları, çalınma ve kaybolma gibi  durumlarda hasta sahiplerimize ,petlerine ulaşma kolaylığı sağlar.

Genel cerrahi operasyonlar

Kliniğimizde, tüm cerrahi operasyonlar, yüksek standartlarda, modern cihaz donanımına sahip ameliyathane koşullarında  yapılmaktadır. Operasyon öncesi radyografi, kan ve idrar tahlili  ve gerekli olan diğer testler yapılarak hastanın fiziki durumu değerlendirilmektedir.

-Kemik Hastalıkları:
Her türlü kırıklar,kemik deformasyonlarının operatif sağaltımı

-Eklem Hastalıkları:
Eklem çıkıkları ve tesbiti, çapraz bağ kopması,eklem stabilizasyonu (artrodesis )

-Kas ve Tendo Operasyonları:
Kas yaralanmaları,her türlü deri ve yumuşak doku yaraları ve tümörleri,tendo kopmaları

-Göğüs (Thorax ) Bölgesi Operasyonları:
Akciğer tümörleri (lobektomi), trakeatomi,megaözefagus

-Karın (Abdomen ) Bölgesi Operasyonları:
Mide torsiyonu,gastrotomi,mide yırtılmaları,diagnostik laparotomi
Enterotomi, enterektomi, mega kolon, rectum diverticulum, prolapsus recti, anal keselerin ve tümörlerinin alınması
Safra kanalı tıkanıklığı, dalak ekstirpasyonu
Böbrek taşları ve tümörleri,nefrektomi.üretrestomi,idrar kesesi taşları ve tümörü,prostat tümörleri

-Jinekolojik Operasyonlar ve Fıtıklar:
Orsiektomi,ovariohisterektomi,sezeryan,pyometra,meme tümörleri, Hernia diyaframatika, İnguinal, perineal, göbek, kasık ve karın fıtıkları.

-Kulak ve Üst Solunum Bölgesi Operasyonları:
– Kulak kepçesinin hematomu,rezeksiyonu,
– Dış kulak kanalı drenajı, polip rezeksiyonu, total ablasyonu
– Orta ve iç kulak kanalı operasyonları; Bulla osteotomisi
– Tonsillektomi, Nasofarengial polip rezeksiyonu
– Submandibular salya kisti ekstirpasyonu
– Yumuşak damak sarkması

-Göz Operasyonları:
– Göz kapaklarında oluşan kitlelerin operatif tedavisi
– Kornea yaralanmalarının operasyonu
– Konjuktiva yırtıklarının operasyonu
– Göz kapaklarındaki anatomik problemlerin (entropion, ektropion) operasyonla düzeltilmesi
– 3. Göz kapağı bezi hiperplazisi (Chery Eye ) gömme tekniğiyle operasyonu

Ortopedik operasyonlar
Röntgen

Kliniğimizde röntgen cihazımızla kemik doku ve yumuşak doku direkt röntgen tetkiki ve gerektiğinde kontrast maddeleri kullanarak ilaçlı röntgen tetkiki yapılmaktadır.

Röntgen görüntüleme tekniği, birçok hastalığın teşhisinde önemli rol oynamaktadır. Örnek olarak:

 • Kemiklerde kırık, çatlak, çökme, tümör kist, üreme ve çeşitli anomaliler
 • Eklemlerde çıkık, artrit, flap, üremeler ve doğmasal anomaliler
 • Karın boşluğunda tümör, bağırsaklarda yabancı cisim, gaz, düğümlenmeler
 • İdrar yollarında taş, kum, tıkanıklıklar
 • Solunum yolu hastalıklarının teşhisi
 • Omurilik hastalıkları ör :fıtık, kayma
 • Diş hastalıkları: diş çürükleri, diş kanalı ve kökü hastalıkları
 • Kalp büyümesi

Ultrasonografi
Kedi ve Köpek bakım odaları
Traş  ve Banyo

 • Saç tıraşı
 • Tırnak bakımı
 • Kulak temizliği
 • Tabanlar arasında saç tıraşı
 • Anal kese boşaltılması
 • Her cins köpek için tıraş anlamında uzmanlık
 • Cilt sorunları için Tıbbi Şampuanlar

Ameliyathane